Sprzedaż, serwis czujników TPMS

Jesteś użytkownikiem pojazdu osobowego lub kempingowego?
Jeśli tak, musisz wiedzieć, że:

- od 1 listopada 2012 roku wszystkie sprzedawane na terenie UE samochody osobowe i kempingowe nowego typu muszą być wyposażone w TPMS.

- od 1 listopada 2014 roku wszystkie samochody osobowe i kempingowe, które zostały po raz pierwszy dopuszczone do ruchu, muszą posiadać TPMS                            

TPMS to zintegrowany system monitorowania ciśnienia w oponach w pojazdach mechanicznych. Dla systemu monitorowania ciśnienia w oponach obowiązuje międzynarodowy skrót TPMS (ang. Tyre Pressure Monitoring System), który automatyczne i bezpośrednio wskazuje utraty ciśnienia w jednej lub kilku oponach. Pojawia się przy wystąpieniu problemu w formie ostrzeżenia na wyświetlaczu konsoli pojazdu.

Głównym celem wprowadzenia TPMS było zwiększenie bezpieczeństwa jazdy i zmniejszenie prawdopodobieństwa wypadku, ponieważ z powodu nieprawidłowego ciśnienia w oponach wydłuża się droga hamowania, zmienia się zachowanie pojazdu podczas pokonywania zakrętów a opony mogą się rozgrzać. Zapobieganie zwiększonemu zużyciu paliwa z powodu nieoptymalnego ciśnienia w oponach. Redukcja zużycia opon uwarunkowanego zwiększonym tarciem tocznym oraz redukcja emisji CO2.

Bezpośrednia korzyść  jaka wynika z zamontowania czujników TPMS jest natychmiastowa sygnalizacja kierowcy o problemach z oponami oraz brak konieczności manualnego kontrolowania ciśnienia w kołach.

Pośredni lub bezpośredni TPMS montowany jest już przy produkcji pojazdu. Jeśli producent nie zamontował w pojeździe TPMS, doposażenie nie jest konieczne, ponieważ wówczas pojazd nie podlega obowiązkowi TPMS.

W pojazdach, które podlegają obowiązkowi TPMS, pośredni lub bezpośredni TPMS zamontowano już w toku produkcji. W przeciwnym razie pojazd ten nie otrzymałby na terenie UE homologacji i dopuszczenia do ruchu.

Prosimy pamiętać, że z powodu kompleksowej technologii TPMS w celu wymiany opon, przeprowadzenia prac konserwacyjnych i w przypadku problemów (np. ostrzeżenie na wyświetlaczu) warto zwrócić się do warsztatu specjalistycznego, który posiada odpowiednie narzędzie specjalne i do programowania.

tpms tpms

Przy bezpośrednim TPMS podczas serwisu opon należy uważać na konieczność konserwacji wentyla przy każdej wymianie opon, by uniknąć zużycia czujnika.

Przy nowej oponie: wczytanie czujników do pojazdu na nowo z powodu nowego ID czujnika lub zmiany pozycji kół czujnika w celu zapewnienia prawidłowej komunikacji pomiędzy czujnikiem a odbiornikiem TPMS. Samodzielny montaż jest utrudniony z powodu nowych wymogów technicznych, dlatego zaleca się wizytę u eksperta/w warsztacie zajmującym się serwisem opon. W przypadku utraty ciśnienia należy bezzwłocznie zgłosić się do warsztatu lub odstawić pojazd i skontaktować się z pomocą drogową, ponieważ opona jest uszkodzona i nie można zagwarantować bezpiecznej jazdy.

W przypadku bezpośrednich TPMS przy serwisie opon należy zawsze sprawdzić czujniki.

Pojazdy, które podlegają obowiązkowi TPMS, muszą mieć czujniki we wszystkich oponach.

Jeśli w pojeździe montowana jest nowa opona, również w niej należy zamontować czujnik kompatybilny z TPMS w pojeździe. Wentyle do czujników podlegają naturalnemu zużyciu i muszą być regularnie konserwowane lub wymieniane (zalecenie: przy każdej zmianie opon). Przy zastosowaniu zestawów do naprawy opon, np. sprayu do opon, może dojść do reakcji chemicznych, które powodują uszkodzenie czujnika i opony.

Czym jest pośredni system TMPS ?

Wykorzystanie dostępnych czujników ESP/ABS poprzez obliczenie ciśnienia w oponach na podstawie obrotów i przesłanie danych do centralnej jednostki sterującej (ECU = Electronic Control Unit, elektroniczny moduł sterujący).
W przypadku straty ciśnienia wykrycie zwiększonych obrotów opony przez system, komunikat na wyświetlaczu w formie ostrzeżenia dla kierowcy.

Porównanie z bezpośrednim TPMS:

Mniej dokładny (np. brak informacji o dokładnej stracie ciśnienia i brak pomiaru temperatury).
Mniejszy komfort (np. brak pomiaru ciśnienia w oponach podczas przestoju pojazdu).
Brak dodatkowych nakładów przy wymianie opon, ponieważ nie trzeba zwracać uwagi na czujniki w oponach.